k r i s t i a n a s p h a u g . n e t Posts

På vei for å være følgebil under  trondheim-oslo rittet.

Den rød streken indikerer hvor makspulsen min skal ligge..